สธ. ขานรับนายกฯ ส่งเสริมเด็กไทย สูงสมส่วน แข็งแรง

  • By mira
  • Posted In

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขานรับความห่วงใยนายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาเด็กไทยเตี้ย ให้สูงดี สมวัย แข็งแรง ตั้งเป้าหมาย 20 ปีข้างหน้า ชายไทยสูง 180 ซม. ส่วนผู้หญิง 167 ซม. เผยล่าสุดเด็กไทยที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนเพียงร้อยละ 56 ชี้ต้องเตรียมพร้อมส่งเสริมเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ทารก วัยเรียน และวัยรุ่น ทั้งการกินอาหาร ออกกำลังกาย และการพักผ่อน
.
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงเด็กและเยาวชนไทย ต้องการให้มีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายสูง รูปร่างดีสมส่วน โดยผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555 (MICS4) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟพบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีผอมร้อยละ 6.7 เตี้ยร้อยละ 16.4
.
และข้อมูลการสำรวจฐานข้อมูลรูปร่างและสรีระประชากรไทย (SizeThailand) ในปี 2551 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พบว่าความสูงเฉลี่ยของชายไทยอยู่ที่ 169.46 ซม. หญิง 157 ซม. โดยกลุ่มอายุ 16–25 ปี พบว่าผู้ชายมีความสูงเฉลี่ย 171.36 ซม. และหญิงสูง 159.32 ซม.
.
ในปี 2559 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้กรมอนามัยจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา จนกระทั่งเป็นทารก เข้าสู่วัยเรียน และวัยรุ่น เน้นการส่งเสริมโภชนาการ และการออกกำลังกาย ตั้งเป้าหมาย 20 ปีข้างหน้า ชายไทยสูง 180 ซม. และหญิงไทยสูง 167 ซม.
.
ข้อมูลจาก thaigov.go.th

 

 

 

 

มาสูงกันเถอะค่ะ^^
Dr.หญิง Height Expert
#สูงสร้างได้
สถาบันเพิ่มความสูงDr.หญิง Height Expert
#02-381-4336
Line ID: @tallsters

mira

More Posts By mira

Related Post

Leave us a reply