Add to Favourite

คอร์ส Basic Steel สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียน TALL180 และทำแบบทดสอบและได้ผลลัพท์เป็น Energy แบบ Tempo กับ Steel นะคะ เนื้อหาจะไม่สำเหมาะสมกับคนที่มี Energy แบบอื่น ให้นักเรียนทุกคนเลือกให้ถูกต้องก่อนเ.......

Add to Favourite

คอร์ส Basic Blaze สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียน TALL180 และทำแบบทดสอบและได้ผลลัพท์เป็น Energy แบบ Dynamo กับ Blaze นะคะ เนื้อหาจะไม่สำเหมาะสมกับคนที่มี Energy แบบอื่น ให้นักเรียนทุกคนเลือกให้ถูกต้องก่อน.......

Add to Favourite

. . คอร์สเพิ่มความสูง TALL180 Starter Pack ความสูงเป็นหนึ่งในความปรารถนาของเด็กหลาย ๆ คน แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความเชื่อผิด ๆ ทำให้การเพิ่มความสูงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก หรือไม.......